การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นให้กับคนงาน

ฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นให้กับคนงานเพื่อสามารถตอบโต้เหตุไฟไหม้ได้อย่างรวดเร็ว การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นให้กับคนงานและตอบโต้เหตุไฟไหม้ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่นายจ้างและหัวหน้างานจะต้องจัดให้พนักงานทุกคนนั้นได้รับการอบรมดับเพลิงขั้นต้นตามที่กฎหมายกำหนดโดยในหลักสูตรนี้จะมีการเรียนเกี่ยวกับองค์ประกอบของไฟ อันตรายต่างๆที่เกิดจากไฟ รวมทั้งการ ใช้อุปกรณ์กลับโตเหตุฉุกเฉินเพลิงไหม้ขั้นต้นพนักงานจะได้เรียนวิธีการใช้ถังดับเพลิงชนิดต่างๆและการดับไฟประเภทต่างๆเพื่อเลือกใช้อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นไฟที่เกิดจากกระดาษย่าหมายไฟที่เกิดจากน้ำมันสารเคมีไฟที่เกิดจากก๊าซประเภทของไฟเหล่านี้ควรจะต้องใช้ถังดับเพลิงในการดับเพลิงให้ถูกต้องไม่เช่นนั้นอาจจะทำให้เกิดอันตรายกับผู้ดับไฟได้เช่นกัน ประเภทของไฟ เพลิงไหม้ประเภท A (Ordinary Combustibles) เพลิงไหม้ประเภทนี้เกิดจากเชื้อเพลิงธรรมดาที่ติดไฟง่าย เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ ขยะ พลาสติก ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่พบได้ในอาคารที่พักอาศัยทั่วไป ซึ่งเพลิงไหม้ประเภทนี้สามารถดับได้ด้วยน้ำเปล่า เพลิงไหม้ประเภท B (Flammable Liquids) เป็นเพลิงไหม้ที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่เป็นของเหลวติดไฟ มีส่วนประกอบพื้นฐานเป็นน้ำมันดิบ น้ำมันก๊าซ น้ำมันเบนซิน และก๊าซไวไฟ เช่น บูเทน (Butane) หรือ โพรเพน (Propane) โดยเชื้อเพลิงเหล่านี้พบได้ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเชื้อเพลิง… Read more