PPE สำหรับการลดเสียงรบกวนในคลังสินค้า

PPE สำหรับการลดเสียงรบกวนในคลังสินค้า

การลดเสียงรบกวนในคลังสินค้าและป้องกันการได้ยินให้ปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่อันตรายของคลังสินค้า ซึ่งอาจจะมีเสียงรบกวนที่มีผลต่อระยะยาวของคนงาน การใช้กลยุทธ์ที่เรากำลังจะแนะนำในวันนี้ สามารถลดระดับเสียงลงได้อย่างมาก และลดความเสี่ยงต่อความเสียหายต่อการได้ยินของพนักงาน 

การควบคุมทางวิศวกรรม

 • การแยกเสียงรบกวน: ปิดหรือแยกเครื่องจักรที่สร้างเสียงรบกวนโดยใช้แผงกั้นเสียงหรือทำห้องเก็บเสียงสำหรับเครื่องจักรที่มีเสียงดังโดยเฉพาะเพื่อลดระดับเสียงโดยรวมในคลังสินค้า
 • การบำรุงรักษาเครื่องจักร: การบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นประจำสามารถลดเสียงรบกวนที่เกิดจากการสึกหรอหรือการทำงานผิดปกติได้
 • วัสดุเก็บเสียง: ใช้วัสดุดูดซับเสียงบนผนัง เพดาน และพื้นเพื่อลดเสียงรบกวน ติดตั้งแผงดูดซับเสียงบริเวณที่มีเสียงดังเป็นพิเศษ
 • การอัพเกรดอุปกรณ์: ลงทุนในเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ใหม่กว่าและเงียบกว่าซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ทำงานโดยมีเสียงรบกวนน้อยลง

การบริหาร

 • การออกแบบสถานที่ทำงาน: จัดเรียงเค้าโครงคลังสินค้าเพื่อให้สถานที่ทำงานอยู่ห่างจากเครื่องจักรที่มีเสียงดังหรือแหล่งกำเนิดเสียงรบกวน ใช้การแบ่งเขตเพื่อแยกงานที่เงียบกว่าออกจากการทำงานที่มีเสียงดัง
 • การหมุนกะ: ใช้การหมุนกะหรือจำกัดเวลาที่ใช้ในพื้นที่ที่มีเสียงดัง เพื่อลดการสัมผัสระดับเสียงอันตรายของแต่ละบุคคล
 • การตรวจสอบเสียงรบกวน: ดำเนินการประเมินเสียงรบกวนเป็นประจำเพื่อระบุแหล่งที่มาของระดับเสียงที่สูง และติดตามประสิทธิภาพของความมาตรการการลดระดับเสียงรบกวน ว่าได้ผลมากหรือน้อยเพียงใจ
 • การฝึกอบรมพนักงาน: ให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับความเสี่ยงของการสัมผัสเสียงดังเป็นระยะเวลานานและความสำคัญของอุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน รวมถึงการฝึกอบรมการใช้และการดูแล PPE อย่างถูกต้อง

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)

 • อุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน: จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินที่เหมาะสม เช่น ที่ปิดหูหรือที่อุดหู โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับพนักงานที่ทำงานในพื้นที่ที่มีระดับเสียงเกินขีดจำกัดที่ปลอดภัย (85 เดซิเบล หรือสูงกว่าในกะทำงาน 8 ชั่วโมง)
 • การทดสอบความพอดี: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินพอดีกับการสวมใส และให้การลดทอนระดับเสียงอย่างเพียงพอ
 • การเข้าถึง PPE: จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทั่วทั้งคลังสินค้า และส่งเสริมการใช้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมในที่ทำงาน

ผลกระทบของการสัมผัสเสียงรบกวนเป็นเวลานาน

 • การสูญเสียการได้ยินชั่วคราวหรือถาวร: ขึ้นอยู่กับระยะเวลาและความรุนแรงของการสัมผัสเสียงดัง การสูญเสียการได้ยินอาจเป็นเพียงชั่วคราว โดยอาจจะฟื้นตัวได้หลังจากพักผ่อนให้เพียงพอ หรือสูญเสียการได้ยินอย่างถาวรเนื่องจากมีความเสียหายต่อหูชั้นในที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้
 • หูอื้อ: เป็นภาวะที่อาจเกิดจากการสัมผัสกับระดับเสียงสูงเป็นเวลานาน โดยทั่วไปแม้จะไม่อันตราย แต่ก็ส่งผลให้ลดประสิทธิภาพการทำงานลงได้อย่างมีนัยยะสำคัญ
 • ความยากลำบากในการสื่อสาร: การสูญเสียการได้ยินที่เกิดจากเสียงรบกวนอาจทำให้เข้าใจคำพูดได้ยาก โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง ซึ่งส่งผลต่อการสื่อสารและความปลอดภัยในการทำงาน
 • ความเครียดและความเหนื่อยล้าที่เพิ่มขึ้น: การสัมผัสเสียงดังอย่างต่อเนื่องสามารถนำไปสู่ระดับความเครียดและความเหนื่อยล้าที่สูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยรวมและประสิทธิภาพการทำงานในที่ทำงาน