รู้จักกับ JSA และตัวอย่างสำหรับ PPE

รู้จักกับ JSA และตัวอย่างสำหรับ PPE

การวิเคราะห์ความปลอดภัยของงาน (JSA: Job Safety Analysis) ในคลังสินค้าเป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุอันตรายที่เกี่ยวข้องกับงานเฉพาะและกำหนดวิธีที่ปลอดภัยที่สุดในการปฏิบัติงาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจากการทำงานโดยการตรวจสอบงานแต่ละงานอย่างใกล้ชิด ระบุอันตรายที่อาจเกิดขึ้น และดำเนินมาตรการควบคุม 

ขั้นตอนในการดำเนินการ JSA ในคลังสินค้า

1. การเลือกงานที่จะวิเคราะห์

เริ่มต้นด้วยการเลือกงานคลังสินค้าที่รู้ว่ามีความเสี่ยงสูง เคยเกิดอุบัติเหตุในอดีต หรือเป็นงานใหม่ที่พึ่งเริ่มดำเนินการทำให้อาจจะมีความเสี่ยงสูงกว่างานอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น การใช้งานรถยก การยกของ และการทำงานบนที่สูง

2. แบ่งงานออกเป็นขั้นตอน

แบ่งงานออกเป็นขั้นตอน เพื่อตรวจสอบแต่ละส่วนของงานโดยละเอียด ตัวอย่างเช่น งานในการบรรทุกสิ่งของลงบนชั้นวางรวมถึงขั้นตอนต่างๆ เช่น การเตรียมสิ่งของ การใช้งานรถยก และการวางสิ่งของบนชั้นวาง

3. การระบุอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

ในแต่ละขั้นตอน ให้ระบุอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจรวมถึงความเสี่ยงต่างๆ เช่น รถยกพลิกคว่ำ การตึงจากการยกที่ไม่เหมาะสม หรือการตกจากการป้องกันการตกที่ไม่เพียงพอ การระบุควรพิจารณาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม การใช้อุปกรณ์ และปัจจัยมนุษย์

4. การกำหนดมาตรการป้องกัน

สำหรับแต่ละอันตรายที่ระบุ ให้กำหนดมาตรการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยง ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการใช้ PPE การใช้การควบคุมทางวิศวกรรม (เช่น ราวกั้นหรืออุปกรณ์ช่วยยก) หรือการควบคุมด้านการบริหาร เช่น การฝึกอบรมและการหมุนเวียนงานอย่างเหมาะสม

5. การดำเนินการตามมาตรการควบคุม

วางมาตรการควบคุมที่กำหนดไว้ ซึ่งอาจจำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์ใหม่ ทบทวนขั้นตอนการทำงาน หรือดำเนินการฝึกอบรม

6. การติดตามและทบทวน

หลังจากดำเนินการแล้วให้ติดตามประสิทธิผลของมาตรการควบคุมอย่างต่อเนื่องและทำการปรับเปลี่ยนตามความจำเป็น ทบทวน JSA เป็นระยะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการ อุปกรณ์ หรือสภาพแวดล้อมในพื้นที่การทำงาน

ประโยชน์ของ JSA ในคลังสินค้า

 • การระบุอันตรายเชิงรุก: JSA ช่วยในการระบุอันตรายก่อนที่จะนำไปสู่อุบัติเหตุ ทำให้เป็นแนวทางเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพเพื่อความปลอดภัย
 • การตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น: กระบวนการ JSA สร้างความตระหนักรู้ในหมู่พนักงานและฝ่ายบริหารเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับงานของตน และความสำคัญของการปฏิบัติตามขั้นตอนด้านความปลอดภัย
 • การฝึกอบรมแบบกำหนดเป้าหมาย: JSA เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยในการฝึกอบรมที่ตรงเป้าหมายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการเน้นย้ำถึงอันตรายเฉพาะและการควบคุมที่ตรงจุด

ตัวอย่าง JSA เกี่ยวกับ PPE ในคลังเก็บของที่ 1 : การจัดการสารเคมีในคลังสินค้า

 • งาน: การจัดการกับสารเคมีอันตราย
 • ขั้นตอนงาน: การเตรียม ใช้งาน ทำความสะอาด/กำจัด
 • ระบุอันตราย: การสัมผัสทางผิวหนัง, การสูดดม, กระเด็น
 • มาตรการป้องกัน: ถุงมือ/แว่นตากันสารเคมี, เฟซชิลด์, เครื่องช่วยหายใจ
 • การดำเนินการตามมาตรการควบคุม: จัดให้มี PPE และฝึกอบรมการใช้ PPE
 • การติดตาม: การตรวจสอบ PPE และการทบทวนขั้นตอนเป็นประจำ

ตัวอย่าง JSA เกี่ยวกับ PPE ในคลังเก็บของที่ 2: การปฏิบัติงานรถยกในคลังสินค้า

 • งาน: การขับรถโฟล์คลิฟท์
 • ขั้นตอนงาน: การตรวจสอบก่อนการปฏิบัติงาน การขับรถ การขนถ่ายสินค้า
 • ระบุอันตราย: การชน การล้ม การบาดเจ็บที่เท้า
 • มาตรการป้องกัน: รองเท้านิรภัย หมวกแข็ง เสื้อกั๊กที่มองเห็นได้ชัดเจน
 • การดำเนินการตามมาตรการควบคุม: จัดเตรียมและฝึกอบรมเกี่ยวกับ PPE พร้อมทั้งการบังคับใช้การใช้งาน
 • การตรวจสอบ: การตรวจสอบสภาพ PPE เป็นระยะและการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดของพนักงาน

สุดท้ายนี้ เราขอแนะนำ หลักสูตรอบรมรถโฟล์คลิฟท์ หรือ รถยก (Forklift) ในปัจจุบันมีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากการใช้งานรถยกเป็นสิ่งที่แพร่หลาย โดยเฉพาะในอุตสาหกรรม เรียกว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญในการปฏิบัติงาน เนื่องจากสามารถช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยลดความเสี่ยงในการทำงานและป้องกันอุบัติเหตุได้ในขณะเดียวกัน

แม้ว่าการใช้งานรถยกจะมีประโยชน์มากมาย แต่ก็ต้องระวังเนื่องจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ โดยในสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการใช้งานรถยกเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง ถึงแม้จะไม่เกิดบ่อยๆ แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจมีความรุนแรงอย่างมาก

ดังนั้น การฝึกอบรมรถยกเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ผู้ใช้งานมีความรู้และความชำนาญในการปฏิบัติงาน รวมถึงการรับรู้และป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการใช้งานรถยกได้อย่างมีประสิทธิภาพ