ตรวจสอบระบบไฟฟ้า

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงานควรทำการตรวจสอบเมื่อไหร่ถึงจะปลอดภัย

ปัจจุบันสถานประกอบกิจการให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยมากขึ้น เพราะกฎหมายด้านความปลอดภัยเข้มงวดมากขึ้นจากอดีต ทำให้ความปลอดภัยเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับสถานประกอบกิจการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัยในการทำงานกับปั้นจั่น ความปลอดภัยในการทำงานอับอากาศ หรือแม้แต่ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า เนื่องจากระบบไฟฟ้าเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับการประกอบธุรกิจ เพราะหากระบบไฟฟ้าโรงงานเกิดบัญหา อาจทำให้ธุรกิจหยุดชะงัก หรืออาจทำให้ต้องปิดกิจการได้ เราคงเคยเห็นข่าวมากมาย เกี่ยวกับไฟไหม้ และเมื่อสรุปออกมา ส่วนใหญ่มักจะพบว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งจากข่าวที่ผ่านมา ทำให้เห็นว่า ระบบไฟฟ้ามีความสำคัญมากสำหรับทุกสถานที่ เพราะหากเกิดไฟไหม้ขึ้นแล้ว ย่อมทำให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการป้องการความสูญเสียที่เกิดจากระบบไฟฟ้า จึงมีความจำเป็นต้องสอบระบบไฟฟ้า เพื่อให้เกิดความปลอดภัย การตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงาน หมายถึงอะไร ตามกฎกระทรวงกำหนด มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงานพ.ศ. 2550 ได้ให้ความหมายไว้ว่า การตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงาน” หมายความว่า การตรวจสอบ การทดสอบ การตรวจทดสอบ การศึกษาหรือค้นคว้า การวิเคราะห์… Read more

สิ่งที่ผู้รับเหมาจะต้องรู้ก่อนเข้าทำงานก่อสร้างในโรงงานอุตสาหกรรมจะต้องเตรียมตัวอย่างไร

สิ่งที่ผู้รับเหมาจะต้องรู้ก่อนเข้าทำงานก่อสร้างในโรงงานอุตสาหกรรมจะต้องเตรียมตัวอย่างไร ปัจจุบันบริษัทหลายๆบริษัท ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ไม่เพียงแค่ความปลอดภัยในการทำงานสำหรับพนักงาน แต่ยังรวมถึงบุคคลภายนอก ผู้มาติดต่อ และผู้รับเหมา ที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในบริษัทด้วย ซึ่งหากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในบริษัท ผู้ว่าจ้างคงปฏิเสธความรับผิดชอบจากการเกิดอุบัติเหตุไม่ได้ ผู้รับเหมาคือใคร ผู้รับเหมา (Contractor) คือ ผู้ที่ได้รับการว่าจ้างให้ทำงานที่ผู้ว่าจ้างต้องการ เช่น งานก่อสร้างอาคารที่ต้องใช้เครื่องจักร ใช้เครน งานต่อเติม โดยจะคิดราคาแบบเหมา ซึ่งผู้รับเหมามี 2 แบบ คือ ผู้รับเหมารูปแบบบริษัทหรือนิติบคคล ซึ่งผู้รับเหมาประเภทนี้มีความน่าเชื่อถือสูงและระบบความปลอดภัยในการทำงานค่อนข้างดีเพราะเข้าออกมาหลายโรงงาน และเป็นในนามบริษัท มีทุนจดทะเบียน ทำให้บริษัทที่จ้างงานส่วนใหญ่ไว้วางใจเลือกใช้ผู้รับเหมาประเภทนี้ ผู้รับเหมาแบบรายย่อย เป็นผู้รับเหมาแบบไม่จดทะเบียน ซึ่งส่วนมากจะมีความชำนาญเฉพาะงานที่ทำ เท่านั้น ซึ่งผู้รับเหมาแบบนิติบุคคล ที่ได้งานก่อสร้างในโรงงาน… Read more

การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นให้กับคนงาน

ฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นให้กับคนงานเพื่อสามารถตอบโต้เหตุไฟไหม้ได้อย่างรวดเร็ว การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นให้กับคนงานและตอบโต้เหตุไฟไหม้ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่นายจ้างและหัวหน้างานจะต้องจัดให้พนักงานทุกคนนั้นได้รับการอบรมดับเพลิงขั้นต้นตามที่กฎหมายกำหนดโดยในหลักสูตรนี้จะมีการเรียนเกี่ยวกับองค์ประกอบของไฟ อันตรายต่างๆที่เกิดจากไฟ รวมทั้งการ ใช้อุปกรณ์กลับโตเหตุฉุกเฉินเพลิงไหม้ขั้นต้นพนักงานจะได้เรียนวิธีการใช้ถังดับเพลิงชนิดต่างๆและการดับไฟประเภทต่างๆเพื่อเลือกใช้อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นไฟที่เกิดจากกระดาษย่าหมายไฟที่เกิดจากน้ำมันสารเคมีไฟที่เกิดจากก๊าซประเภทของไฟเหล่านี้ควรจะต้องใช้ถังดับเพลิงในการดับเพลิงให้ถูกต้องไม่เช่นนั้นอาจจะทำให้เกิดอันตรายกับผู้ดับไฟได้เช่นกัน ประเภทของไฟ เพลิงไหม้ประเภท A (Ordinary Combustibles) เพลิงไหม้ประเภทนี้เกิดจากเชื้อเพลิงธรรมดาที่ติดไฟง่าย เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ ขยะ พลาสติก ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่พบได้ในอาคารที่พักอาศัยทั่วไป ซึ่งเพลิงไหม้ประเภทนี้สามารถดับได้ด้วยน้ำเปล่า เพลิงไหม้ประเภท B (Flammable Liquids) เป็นเพลิงไหม้ที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่เป็นของเหลวติดไฟ มีส่วนประกอบพื้นฐานเป็นน้ำมันดิบ น้ำมันก๊าซ น้ำมันเบนซิน และก๊าซไวไฟ เช่น บูเทน (Butane) หรือ โพรเพน (Propane) โดยเชื้อเพลิงเหล่านี้พบได้ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเชื้อเพลิง… Read more

ขั้นตอนการขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยด้วย 7 เทคนิค

7 ขั้นตอนการขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัย คำแนะนำในการขับรถโฟล์คลิฟท์บางข้ออาจดูเข้าใจได้ด้วยตัวเอง ในขณะที่คำแนะนำอื่นๆ อาจทำให้คุณแปลกใจมากกว่า ต่อไปนี้คือสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำสำหรับรถฟอร์คลิฟท์ก่อนเริ่มต้นใช้งาน 1. ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของรถโฟล์คลิฟท์อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าคุณจะเป็นมือโปรที่ช่ำชองหรือกำลังขับรถโฟล์คลิฟท์เป็นครั้งแรก การทำความคุ้นเคยกับกฎเกณฑ์ต่างๆ การปรับปรุงระเบียบข้อบังคับอย่างสม่ำเสมอ ความไม่ประมาทนั้นเป็นสิ่งแรกที่ผู้ที่ขับรถยกจะต้องมีรวมไปถึงการทราบถึงวิธีการบำรุงรักษารถยกรถโฟล์คลิฟท์อย่างถูกต้องตามคำแนะนำของผู้ผลิต การสวมเครื่องแบบการแต่งกายที่สำหรับการขับรถโฟล์คลิฟท์มีความเหมาะสมแล้วหรือไม่? การใส่เสื้อผ้าหลวม ๆ ทำให้สามารถติดอยู่บนเครื่องจักรรถโฟล์คลิฟท์ได้ การแต่งกายที่แนะนำสำหรับการขับรถโฟล์คลิฟท์ ควรสวมใส่หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย และ เสื้อกั๊กสะท้อนแสงที่มองเห็นได้ชัดเจน สิ่งนี้สำคัญยิ่งกว่าสำหรับผู้ที่อยู่รอบตัวคุณขณะขับรถโฟล์คลิฟท์จะต้องปลอดภัยเช่นกัน 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารถโฟล์คลิฟท์มีความปลอดภัยก่อนใช้งาน ก่อนที่คุณจะใช้งานรถยกตรวจสอบให้แน่ใจว่ารถยกนั้นอยู่ในสภาพการทำงานที่สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย ไม่มีไฟเตือนน้ำมันในหน้าปัดรถ และไฟเตือนต่างๆมีติดแสดงหรือไม่? ควรตรวจสอบการสึกหรอของล้อยางรถโฟล์คลิฟท์ และตรวจดูรอบๆ รถยกว่ามีน้ำมันรั่วตามสายต่างๆหรือไม่ ดูระดับน้ำหล่อเย็น น้ำมันเครื่อง และน้ำมันเกียร์ก่อนสตาร์ทรถโฟล์คลิฟท์ เราควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเบรกของรถโฟล์คลิฟท์ การบังคับเลี้ยว… Read more