ตรวจสอบระบบไฟฟ้า

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงานควรทำการตรวจสอบเมื่อไหร่ถึงจะปลอดภัย

ปัจจุบันสถานประกอบกิจการให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยมากขึ้น เพราะกฎหมายด้านความปลอดภัยเข้มงวดมากขึ้นจากอดีต ทำให้ความปลอดภัยเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับสถานประกอบกิจการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัยในการทำงานกับปั้นจั่น ความปลอดภัยในการทำงานอับอากาศ หรือแม้แต่ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า เนื่องจากระบบไฟฟ้าเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับการประกอบธุรกิจ เพราะหากระบบไฟฟ้าโรงงานเกิดบัญหา อาจทำให้ธุรกิจหยุดชะงัก หรืออาจทำให้ต้องปิดกิจการได้ เราคงเคยเห็นข่าวมากมาย เกี่ยวกับไฟไหม้ และเมื่อสรุปออกมา ส่วนใหญ่มักจะพบว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งจากข่าวที่ผ่านมา ทำให้เห็นว่า ระบบไฟฟ้ามีความสำคัญมากสำหรับทุกสถานที่ เพราะหากเกิดไฟไหม้ขึ้นแล้ว ย่อมทำให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการป้องการความสูญเสียที่เกิดจากระบบไฟฟ้า จึงมีความจำเป็นต้องสอบระบบไฟฟ้า เพื่อให้เกิดความปลอดภัย การตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงาน หมายถึงอะไร ตามกฎกระทรวงกำหนด มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงานพ.ศ. 2550 ได้ให้ความหมายไว้ว่า การตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงาน” หมายความว่า การตรวจสอบ การทดสอบ การตรวจทดสอบ การศึกษาหรือค้นคว้า การวิเคราะห์… Read more